Ποιοτικός Έλεγχος

Στις καινούργιες εγκαταστάσεις μας παράγουμε τα προϊόντα μας με όλους τους απαραίτητους και αυστηρούς ελέγχους υγιεινής, αναλύσεις και μκροβιολογικούς ελέγχους κατά τη διαδικασία παραγωγής και στο τελικό προϊόν.

Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιητικό ISO : 22000 : 2005 και το οποίο εφαρμόζει εντατικά.

Επίσης διαθέτει και τους εξής κωδικούς: